...

Tlumočení

Poskytujeme tlumočnický servis na nejvyšší úrovni

Společnost LINGUITY zajišťuje tlumočnické služby při běžných obchodních jednáních, zahraničních pracovních cestách, jednáních na nejvyšší protokolární úrovni pro orgány státní správy, na mezinárodních konferencích a diplomatických schůzkách.

Konsekutivní tlumočení

Konsekutivní tlumočení nebo následné tlumočení se využívá zejména při jednáních, obchodních schůzkách či školeních. Provádí se bez tlumočnické techniky tak, že tlumočník po kratších úsecích během přestávek v proslovu řečníka tlumočí projev do/z cizího jazyka.

Tlumočnická technika

Při organizaci kongresů, školení, konferencí či prezentací Vám zajistíme kompletní tlumočnickou techniku, jakož i personální zabezpečení souvisejících činností. Společně s technikou Vám můžeme poskytnout vyškolené techniky a hostesky se znalostí cizích jazyků. Během celé akce jsou neustále přítomny a zodpovídají za bezproblémový průběh i funkčnost všech technických zařízení.

Poskytujeme zejména:

• tlumočnické kabiny
• bezdrátové mikrofony (ruční, klopový, hlavový)
• stabilní mikrofony se stativem
• tlumočnické infra přijímače (staničky)
• techniku potřebnou k ozvučení (mluvené slovo, podle potřeby i v kombinaci s hudbou)
• zvukový záznam celé konference, včetně přednášek a diskusí
• prezentační techniku
• kompletní poradenství při organizaci Vaší akce

Šušotáž

Specifickým druhem simultánního tlumočení je tzv. „šušotáž“ (tlumočení do ucha). Tlumočí se současně s projevem řečníka.

Simultánní tlumočení

Simultánní tlumočení (nazývané také kabinkové nebo konferenční) se využívá při mezinárodních konferencích, seminářích a přednáškách. Jedná se o tlumočení s využitím tlumočnické techniky, při které se v kabině střídají dva tlumočníci. Tlumočník mluví současně s řečníkem. Velkou výhodou simultánního tlumočení, ve srovnání s konsekutivním tlumočením, je zkrácení prezentace v cizím jazyce téměř o polovinu, jelikož nevyžaduje přestávky na straně řečníka.

Tlumočení prostřednictvím videohovoru

Tento způsob tlumočení je ideálním řešením, pokud potřebujete tlumočníka pro Vaše obchodní jednání, pracovní schůzky a jiné akce. Nabízíme i dálkové tlumočení na oblíbených komunikačních platformách, jako jsou například Zoom, Teams a Google Hangouts. Při zabezpečení každého Vašeho požadavku na tlumočení používáme výhradně naše léty prověřené, špičkové profesionální tlumočníky se zkušenostmi s tlumočením v daném oboru (např. automobilový průmysl, IT, sociální politika, medicína apod.). Díky tomu předneseme Váš projev všem cílovým příjemcům bez ohledu na to, jaký druh tlumočení vyžadujete.

Zarezervujte si tlumočníka na obchodní jednání nebo konferenci.

Jsme k dispozici během obhlídky prostor, kde se bude konat tlumočení, a poradíme Vám, jaká technika je zapotřebí, kolik mikrofonů (ruční, klopový, hlavový), kolik infra přijímačů apod.

Dle potřeby Vám zajistíme i zvukový záznam z akce a jeho přepis v daném jazyce. Nabízíme spolupráci i při zabezpečení a vydání sborníku z konference.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.