...

Bankovnictví a finance

Překlady z oblasti finančnictví vyžadují podrobné a přesné znalosti terminologie používané v tomto oboru. Díky tomu, že součástí našeho týmu jsou i odborníci na finance, dokáže společnost LINGUITY zajistit ty nejkvalitnější překladatelské a tlumočnické služby i v oboru bankovnictví, investování a pojišťovnictví. Odborná znalost profesionálů, kteří rozumějí komplexním finančním dokumentům, je přitom neodmyslitelná.

Naši překladatelé specializující se na oblast financí vnímají rozdíly v jednotlivých zemích týkající se zvláštního formátování, číslování a jiných náležitostí finančních dokumentů.

Dokážeme pro Vás sestavit tým, který Vás podpoří v realizaci stěžejních projektů vyžadujících rychlé zpracování. Naši projektoví manažeři pravidelně absolvují školení a mají zkušenosti s plánováním projektů, jakož i s kontrolou kvality.

Překlad finančních dokumentů

Máme bohaté zkušenosti s překladem různých typů finančních dokumentů, jako například:

podnikatelské plány

finanční výkazy

(např. rozvahy, výkazy zisků a ztrát apod.)

zprávy auditorů

daňové zprávy

dokumenty týkající se pojišťovnictví

výroční zprávy

zprávy o kontrole cenných papírů

dokumenty určené pro regulátory trhu

fondy

daňová přiznání

přehledy o peněžních tocích

finanční prospekty

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.