...

Audiovizuální překlady

Audiovizuální překlad má jedinečné znaky a jeho realizace je spojena se specifickými problémy. Při překladu přenášíme verbální komponenty, které se nacházejí v audiovizuálních dílech, z jednoho jazyka do druhého. Filmy, televizní pořady, divadelní hry, muzikály, opery, webové stránky či videohry – to je jenom pár příkladů velkého množství dostupných audiovizuálních materiálů, u kterých lze požadovat překlad.

Typickými charakteristickými vlastnostmi audiovizuálního překladu jsou:

Řeč

Pod tímto pojmem rozumíme schopnost znázornit přirozený a spontánní dialog. Zní to sice jednoduše, ale vůbec tomu tak není. To, co je pro jednoho člověka logické, může být pro jiného naprosto nesrozumitelné. A právě proto by měl překladatel usilovat o to, aby přenesl psaný text do obrazu, aniž by přidal zvláštní výrazy nebo by přednes mluveného slova vyžadoval od postavy nesmyslnou a nepřirozenou námahu.

Různorodost výchozích textů

Na rozdíl od ostatních specializovaných forem je audiovizuální překlad charakteristický tím, že typy výchozích textů podléhají neustálým změnám. Místo přesně definovaných témat se setkáváme s jejich různorodostí. Naši jazykoví odborníci dokáží pokrýt všechny druhy obsahů: programy pro děti, detektivní seriály, horory, dokumenty o přírodě a další.

Překlad titulků

Pokud si u nás objednáte kompletní službu titulkování videa, my za Vás vyřídíme vše od délky titulků, správného načasování, času zobrazení, až po písmo. Máme zkušenosti s tvorbou titulků do různých typů videí, jako například:

Příklad:
• prezentace společnosti:
• reklamní spoty:
• vzdělávací videa:
• propagační videa:
• a mnoho jiných

Jak bude vypadat výsledný produkt? To záleží jen na Vás. Dokážeme poskytnout:

• video s vloženými titulky
• textový soubor formátu SRT se
sesynchronizovanými titulky
• titulky k Vašemu videu v klasickém
formátu, například Microsoft Word
• přidání titulků na YouTube

Titulky na míru

Synchronizace a titulky

Synchronizací titulků zajistíme, že text bude v souladu s audiem. V případě výskytu kulturních kolokací je však pro dosažení srozumitelného překladu potřeba použít formulaci odpovídající zdrojovému jazyku dané kultury. Ve společnosti LINGUITY vždy dbáme na kvalitu.

Titulky pro neslyšící

Tento druh audiovizuálního překladu se skládá z tvorby titulků pro klienty se sluchovými problémy. Proto musí obsahovat i takové prvky, jako je popis zvuků – na rozdíl od běžných titulků, které obsahují pouze konverzaci mezi lidmi. To znamená, že například povzdechy budou naznačeny jiným způsobem než v titulcích, které se týkají výlučně obsahu rozhovoru.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.