...

Maloobchod a spotřební zboží

V případě, že se jakožto výrobci spotřebního zboží, či obchodní řetězce chcete prosadit na stále více globalizovaném trhu, schopnost umět oslovit mezinárodní spotřebitele je pro Vás naprostou nezbytností. Vaše texty zaměřené na spotřebitele se proto musí přizpůsobit nejen zemím v rámci EU, ale i příjemcům ze zámořských, asijských, či afrických zemí.

Komunikační potíže vznikají při distribuci stručných návrhů, plánů rozvoje produktů a relevantní korespondence ve více jazycích.

LINGUITY pro tyto výzvy nabízí jazyková řešení, která roztočí koloběh procesů od návrhu po samotné vyhotovení v praxi – ve všech jeho fázích – od začátku procesu, přes získávání zdrojů, až po spolupráci s dodavatelem.

Naše jazyková řešení společnostem pomohou vzájemně komunikovat o nejmodernějších koncepčních návrzích a zajistit jejich realizaci a výměnu informací mezi výrobci, následnými uživateli, zákazníky a dodavateli.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.