...

Budování vztahů s překladateli, tlumočníky a korektory

Předpokladem dlouhodobých a úspěšných vztahů s překladateli a tlumočníky je především vzájemný respekt, důvěra a korektní komunikace. Jen díky otevřené a férové spolupráci můžeme být úspěšní při poskytování kvalitních služeb našim zákazníkům. Našim překladatelům a tlumočníkům se snažíme zajistit stálý přísun práce, jsme jim k dispozici při řešení otázek směřujících na zákazníky a poskytujeme komplexní technickou podporu. Vzájemné spolupráce si skutečně vážíme, důkazem čehož je množství registrovaných a aktivně spolupracujících překladatelů a tlumočníků.

První kroky zájemce o spolupráci

Vyberte si pozici

Zaregistrujte se

Pošlete vzorový překlad

Zaevidujeme Vás do databáze

Vyberte si pozici

Překladatel

Tlumočník

Korektor

Copywriter

Co požadujeme

Co nabízíme

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.