...

Technické překlady

Technické překlady realizujeme v souladu s normou ČSN EN ISO 17100. Naši odborní překladatelé jsou kvalifikovaní v širokém spektru průmyslových oborů, jako je například strojírenský, stavební, automobilový, letecký, farmaceutický, elektronický a mnoha jiných. Tito jazykoví specialisté překládají texty výlučně do svého mateřského jazyka. Kvalitu překladů garantujeme díky pečlivému nastavení procesů a výběru překladatelů, kteří mají nejen adekvátní jazykové vzdělání a zkušenosti, ale také znalosti v konkrétním technickém oboru.

Druhy technických překladů:

Technické katalogy

Projektová stavební dokumentace

Servisní příručky

Produktové katalogy

Servisní zprávy

Technické normy

Dokumentace ke strojním zařízením

Patenty a patentové přihlášky

Překlady vědeckotechnické literatury

Všechny typy technických překladů vyžadují od překladatele nejen dlouholetou překladatelskou praxi, znalost odborné terminologie a platných norem v daném oboru, ale také úzkou spolupráci s odborným konzultantem klienta.

Naším cílem je, aby výsledný překlad splňoval všechna požadovaná kritéria pro odbornost s ohledem na zavedenou terminologii. Pro stálé klienty proto archivujeme terminologické databanky a překladatelské paměti, díky čemuž jsme schopni zajistit vysokou kvalitu překladů a současně i úsporu Vašich nákladů. Každému klientovi je přidělen konkrétní projektový manažer, který zajišťuje jak plynulou komunikaci, tak kontinuitu při plnění jeho požadavků.

Společnost LINGUITY má snahu budovat se svými klienty úzkou a dlouhodobou partnerskou spolupráci, která je jedním z předpokladů pro neustálé zvyšování kvality zpracování textů a zároveň nejlepším předpokladem spokojenosti klienta.

Osobní údaje jsou cenné informace, které důkladně hlídáme. Interní předpisy společnosti LINGUITY důsledně přizpůsobujeme požadavkům GDPR.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.