...

Překlady webových stránek

Chcete propagovat Vaše webové stránky na globálním trhu?

Překlad webových stránek je nejlepší způsob, jak oslovit zahraniční trh a zlepšit úroveň svého mezinárodního prodeje. Lidé se při nákupu Vašich produktů cítí pohodlněji, když k nim promluvíte v jejich rodném jazyce. Překlad webových stránek je tedy první nezbytný krok na cestě k úspěchu na mezinárodním trhu, což platí zejména v případě elektronického obchodování.

Bez ohledu na Vaše mezinárodní cíle, naše služby překladu webových stránek zajistí, že budete dokonalí v každém jazyce.

Vyhněte se kulturním nedorozuměním díky lokalizaci webu

Překlad webových stránek je umění, které obchodníci mnohdy podceňují. Příklady překladatelských chyb se šíří internetem. Je skutečně zarážející, že chyby dělají dokonce i mezinárodní organizace, a to v rozsahu, který značně poškozuje jejich mezinárodní pověst a způsobuje jim finanční ztráty.

Jakýkoli pokus prosadit se v obchodě na novém trhu musí vždy doprovázet kvalitní překlad webových stránek, který respektuje kulturní zvyklosti země. Svěřte své překladatelské projekty společnosti LINGUITY, Vašemu expertovi na globální obsah.

Služba překladu webových stránek

Zkušení překladatelé mohou překládat Vaše webové stránky přímo v programu MS Word, případně, pokud chcete dostat verzi webových stránek co nejrychleji online, i ve zdrojovém kódu (.html, .php, .asp, .xml, java atd.).

Specializované služby poskytujeme při překladu obsahu webu, stránek zaměřených na elektronické obchodování (e-commerce), mobilních aplikací a obchodních platforem, ale také při překladech technické dokumentace pro různá odvětví, například strojírenský a letecký průmysl, finančnictví, medicína, elektronické obchodování a jiné. Kromě překladu webových stránek poskytujeme i služby optimalizace obsahu stránek pro webové vyhledávače (SEO).

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.