...

Elektronický obchod a marketing

Ačkoli se také skládá z překladu jednoho jazyka do druhého, jeho důležitou součástí je formulace zajímavého a přesvědčivého obsahu, který zaujme místní publikum. Překladatel zároveň musí vytvořit text tak, aby oslovil a přesvědčil místního adresáta. Na rozdíl od všeobecného nebo technického překladu musí být překladatelé marketingových textů v první řadě dobrými stylisty. Marketingový překlad může zahrnovat i transkreaci, v jejímž rámci překladatel a autor společně vytvoří skutečně účinný obsah.

Ve společnosti LINGUITY máme bohaté zkušenosti s překladem pestré palety textů, jako jsou brožury, bulletiny, reklamní kampaně a mnohé jiné.

Naši překladatelé marketingových textů mají za sebou práci v reklamních agenturách a marketingových odděleních. Vytvoří pro Vás takový obsah textu, který nejen propaguje značku, ale svojí silou zákazníka zaujme a získá si ho.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.