...

Stavebnictví a architektura

Překladatelé specializující se na obor stavebnictví

Naši překladatelé mají technické vzdělání, pracovní zkušenosti a absolvují pravidelná školení. Překlad je víc než jen přeložení jednotlivých slov, jeho nedílnou součástí musí být především pochopení přesného obsahu zdrojového textu a účelu, ke kterému má sloužit.

Profesionální překlad

Společnost LINGUITY zaměstnává profesionální překladatele, kteří se specializují na překlady dokumentů souvisejících s různými obory stavebnictví. Při překladech z oblasti stavebnictví je nezbytné, aby překladatel nejen skvěle ovládal jazyk, ale byl i odborníkem v této oblasti.

Technické odborné materiály

• Návody
• Manuály
• Schémata
• Certifikáty

Právní dokumenty

• Pracovní smlouvy
• Obchodní smlouvy
• Cenové nabídky
• Právní normy

Úřední dokumenty

• Patenty
• Směrnice
• Podklady pro tendry
• Povolení a potvrzení

Marketingové materiály

• Katalogy
• Prezentace
• Studie
• Digitální marketing

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.