...

Medicína a farmacie

Moderní medicína jde ruku v ruce s technologií a inovacemi. Nové léčebné postupy, lékařské vybavení a léky se vyvíjejí každý den ve prospěch lidí ze všech částí světa. Aby bylo toto odvětví dostupné pacientům po celém světě hovořícími různými jazyky, neobejde se bez kvalitních překladatelských a tlumočnických služeb.

Ve společnosti LINGUITY máme odborníky na medicínské překlady a jsme tím správným partnerem pro všechny z odvětví farmaceutického průmyslu, klinického testování, zdravotnických prostředků a biologických věd – kde záleží na kvalitě a dojmu.

Proč právě LINGUITY?

Vaše medicínské překlady doručíme včas, za dohodnutou cenu a v plném souladu s příslušnými regulačními požadavky.

Naši kvalifikovaní překladatelé jsou rodilí mluvčí žijíci v cílové krajine a mluví Vaším jazykem – a to dokonce i v případě těch nejkomplexnějších projektů.

Naši věrní projektoví manažeři Vás podpoří v jakémkoliv jazyce, v různých zemích a v mnoha projektech svými bohatými zkušenostmi v oblasti překladatelských služeb.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.