...

Překlady a lokalizace

Ať už pracujete v automobilovém, IT, stavebním, lékařském, leteckém, finančním nebo strojírenském průmyslu, naši jazykoví specialisté Vám pomohou komunikovat v jakémkoli jazyce. Nabízíme překlady špičkové kvality z různých oblastí průmyslu – na požadavky našich klientů reagujeme rychle a komplexně.

Lokalizace neznamená jen „suchý“ překlad textů – součástí překladu je i adaptace do cílového jazyka, která odráží všechna lokální specifika dané země, platné standardy a právní či kulturní normy. Úspěšná lokalizace se vyznačuje tím, že si čtenář nevšimne, že texty byly původně určeny na jiný trh. Lokalizovaný text nesmí působit jen jako překlad originálu, ale naopak, jeho čtenář musí nabýt dojmu, že jde o původní verzi, ve které se dokáže přirozeně a snadno zorientovat.

Zajistíme Vám přesně takové jazykové služby, jaké právě potřebujete, včetně lokalizace softwarů, webových stránek či aplikací, marketingových textů, překladů z oblasti podnikání a finančnictví, přepisů zvukových a audiovizuálních nahrávek, klasických titulků i dabingu. Cokoli potřebujete, jsme tu kdykoliv pro Vás i s našimi jazykovými experty, kteří jsou vždy připraveni pracovat na projektech z Vašeho oboru.

Špičková kvalita překladů z různých odvětví

Automobilový průmysl

IT a telekomunikace

Elektronický obchod a marketing

Medicína a farmacie

Maloobchod a spotřební zboží

Stavebnictví a architektura

Letectví a obrana

Bankovnictví a finance

Revize

Korektor prověří, zda je překlad vhodný pro stanovený účel. Tato práce zahrnuje, podle požadavků projektu, srovnání výchozího a cílového textu z hlediska terminologické konzistence, registru a stylu. Korektor má potřebnou způsobilost ve výchozím i cílovém jazyce.

Jazyková korektura

Jazyková korektura slouží k minimalizování drobných nedostatků a chyb v cílovém textu. Tento typ korektury je nezbytný v případě, že je daný text určen pro publikování nebo veřejnou prezentaci. Při realizaci jazykové korektury (redakční úpravy) se překlad zkontroluje z hlediska gramatiky, pravopisu, typografie, stylistiky, srozumitelnosti, úplnosti, dodržení grafické úpravy výchozího textu a celkové kvality textu.

Předtisková korektura

Předtisková korektura přímo navazuje na jazykovou korekturu. Je zaměřena na obdobné oblasti jako jazyková korektura, nicméně pracuje s textem, který již prošel zalomením a má finální grafickou podobu. V této etapě je možné zkontrolovat i další potenciálně problematické oblasti, které nebyly zřejmé v rámci jazykové korektury před zalomením. Většinou se vkládá formou poznámek přímo do zalomeného dokumentu ve formátu pdf.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.