...

Právní překlady

Poskytujeme právní překlady a tlumočení realizované výlučně odborníky z oblasti práva. Náš pečlivě vybraný tým odborníků se orientuje ve struktuře právních norem nejen v rámci Evropy, ale i mimo ni. Díky tomu, že rozumíme odborné právnické terminologii, budou Vaše texty přesné a kvalitní. Zajistíme pro Vás jak neúřední, tak i úředně ověřené překlady.

Překlad právních textů vyhotovujeme v souladu s platnou normou ISO 17100. Překlady doručíme včas, za dohodnutou cenu a podle příslušných požadavků.

Překlad právních dokumentů

Máme bohaté zkušenosti s překladem různých typů právních dokumentů, jako například:

Obchodní smlouvy

Dokumentace pro veřejné soutěže

Znalecké posudky

Patentové přihlášky

Návrhy zákonů

Dokumenty o ochraně osobních údajů (GDPR)

Pracovní smlouvy a dohody

Licenční smlouvy

Kontrakty

Smluvní dokumentace

Právní analýzy

Soudní rozhodnutí

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.