...

Automobilový průmysl

Automobilový průmysl je naší srdeční záležitostí. Více než 25 let zkušeností v tomto oboru z nás udělalo odborníky v této oblasti. Od překladů týkajících se složitých výrobních procesů, nebo podrobných dílů vozidel a zařízení, až po lokalizaci kompletní produktové komunikace včetně reklamních sloganů – zvládnuté máme všechny oblasti. Díky dlouholetým zkušenostem s texty z oblasti automobilového průmyslu a úzké spolupráci se specialisty v tomto oboru je společnost LINGUITY schopna nabídnout specializované odborné znalosti v různých jazykových kombinacích.

Vzhledem k vysokým nárokům na překlady technických dokumentů a dalších textů z oblasti automobilového průmyslu jsou všechny technické texty zpracovávány výlučně specializovanými překladateli, kteří jsou vyškoleni v technickém oboru a disponují dlouholetými odbornými zkušenostmi.

Nabízíme také jedinečné služby, které posílí vzájemnou spolupráci s klientem a zároveň zvýší kvalitu překladu. Patří sem například importování stávajících klientských překladatelských pamětí, tvorba terminologických glosářů a stylistických příruček, navazování na stávající systémy managementu tvorby obsahu textů (CMS) či bohaté zkušenosti se zpracováním souborů v rozmanitých formátech (od formátů jako například InDesign, Framemaker až po specializované soubory formátu xml).

Součástí našich služeb je také poradenství a konzultace při navrhování procesů a technických řešení, zajištění kvality a úspor nákladů prostřednictvím moderních technologií, strojových překladů a automatizovaných postupů.

Ochrana údajů je pro společnost LINGUITY nejvyšší prioritou. LINGUITY je kompetentním a spolehlivým partnerem pro všechny druhy technických překladů.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.