...

Lokalizace e-vzdělávání

Překládat, lokalizovat, vzdělávat

Počet společností a vzdělávacích institucí, které přecházejí z prezenčního na elektronické vzdělávání, roste závratnou rychlostí. Tento nárůst nevyhnutelně vyžaduje, aby byli vyučující schopni vytvářet interaktivní a efektivní učební materiál, který dokáže nahradit osobní kontakt. K tomu potřebují vytvořit online vzdělávací materiály pro zaměstnance z různých částí světa. Technický pokrok také vyžaduje, aby vzdělávací obsah splňoval vysoké standardy, byl poutavý, věcný a zajímavý pro příjemce.

Ve společnosti LINGUITY děláme víc než jen překlady a lokalizace. Naším cílem je zajistit, aby Váš učební materiál splnil svůj účel. Pochopením Vašeho kurzu, preferovaného média a cílového publika zabezpečíme, aby si i text v cílovém jazyce zachoval svůj učební potenciál. Bez ohledu na jazykovou kombinaci.

Lokalizace obsahu e-vzdělávání

nespočívá pouze v překladu do jiného jazyka, ale také v jeho přizpůsobení příjemci z jiné kultury. Měla by proto respektovat základní prvky, jako je změna jednotek míry, převod na místní měny nebo formát data.

• Formáty XML
• Audiopřepisy
• Videotexty
• Překlady webových stránek
• Hlasové nahrávky


Ať už potřebujete školicí moduly v němčině, španělštině, čínštině, nebo přepisy audiovizuálních souborů v japonštině a ruštině, náš tým Vám pomůže. Profesionálně přeložený text, který je konzistentní a korektní v dané kultuře, se postará o efektivnější vzdělávání prostřednictvím kurzů a školení a zajistí, že všichni příjemci se budou kolektivně učit.

Lokalizace před nahráváním

Lokalizace obsahu a scénáře kurzu, odeslání na revizi a schválení před pořízením nahrávky.

Nahrávání

Revize výslovnosti a pořízení profesionální hlasové nahrávky kurzu.

Synchronizace

Synchronizace všech vizuálních procesů na obrazovce s hlasovou nahrávkou v cílovém jazyce.

Předání

Předání kurzu ke schválení.

Schválení

Schválení lokalizovaného kurzu, včetně prověření poznatků, vyhodnocení a kvízů.

Závěrečná publikace

Zveřejnění výsledného kurzu v souladu se specifickými požadavky klienta.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.